Nhà Sáng Lập

ÔNG TRẦN VĂN PHÚ

TVP

Quốc tịch: Pháp – gốc Việt

Chủ Tịch – Nhà Sáng Lập Tập Đoàn Financière B’Lao (tên cũ là Corèle International) 

Từ năm 1988 - nay

41 năm kinh nghiệm bao gồm 38 năm tại các vị trí điều hành cao cấp  trong nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau,  tại Pháp và Âu - Châu.

Ông Trần Văn Phú  phát triển với nhiệt huyết nhiều hành động trong cộng đồng tại Pháp - Âu  Châu.

Ông đã viết cuốn sách:"Vực dậy nước Pháp và Âu Châu - Nền Dân Chủ Dấn Thân" -  Nhà Xuất Bản  Le Cherche Midi  Paris - Phát hành vào năm 2011 - Giải thưởng Cresus 2011 được trao tại Quốc Hội Pháp vào tháng 7 năm 2011.

Ông vạch rõ trong cuốn sách sự tương tác chặt chẽ giữa Mục tiêu - Thành quả xã hội với yêu cầu cao và Mục tiêu - Thành quả kinh tế, để dẫn mọi tổ chức về con đường phát triển bền vững.

Trong khung cảnh đó, Ông đã và sẽ hành động trong những Hội thảo, Truyền hình, Truyền thanh, Báo chí, Trường học và Trường Đại Học để thúc đẩy lộ trình này.

Website Ông Trần Văn Phú: www.phutranvan.com