Tự do Tiên phong

Corelè V. là Công ty con của Tập đoàn Pháp  Financière B'Lao   (tên cũ là Corèle International)  - Tập đoàn nước ngoài đầu tư đầu tiên vào Việt Nam  vào năm 1988 với giấy  phép đầu tư Số 1 tại Việt Nam. 

Corèle V.  kế thừa tinh thần tiên phong của Tập đoàn mẹ, mang  các   thương hiệu nội y Pháp thích ứng sít sao  cho người Việt, ở mọi phân khúc.

Corèle V. có định vị độc đáo,   tổng hợp phát triển giá trị cốt lõi của Tập đoàn, đem giá trị gia tăng đến trực tiếp người tiêu dùng tại Việt Nam.  Trên cơ sở định vị đó,  Corèle V. đầu tư  chuyên nghiệp từ khâu nghiên cứu thị trường,  tạo mẫu, xây dựng các bộ sưu tập theo mùa, xây dựng kênh phân phối rộng khắp, cho đến  đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp quốc tế .

Corèle V. thể hiện tinh thần tiên phong, sáng tạo, độc đáo nổi bật trong thị trường nội y quốc tế và Việt Nam.