Giá trị cốt lõi - Tinh thần bứt phá mọi giới hạn

Trách nhiệm

Công ty Corèle V. kế thừa  tinh thần trách nhiệm của Tập đoàn mẹ Financière B'Lao (tên cũ là Corèle International).

Đa số hiệu quả của Tập đoàn trở về Quỹ xã hội Vô Vụ Lợi B'LAO để thực hiện hoạt động của Tập đoàn, tiên phong trong trách nhiệm Xã hội (Đào tạo suốt cuộc đời - An sinh)Môi trường.

Trách nhiệm với Xã hội (Đào tạo suốt cuộc đời - An sinh)

Trách nhiệm với Môi trường

Trách nhiệm với Khách hàng - Bạn hàng

Tự do tiên phong

Corelè V. là công ty con của Tập đoàn Pháp Financière B'Lao - Tập đoàn nước ngoài đầu tư đầu tiên vào Việt Nam vào năm 1988 với giấy  phép đầu tư Số 1 tại Việt Nam.

Corèle V. kế thừa tinh thần tiên phong của Tập đoàn mẹ, mang các thương hiệu nội y Pháp thích ứng sít sao  cho người Việt, ở mọi phân khúc.

Công ty Corèle V. có định vị độc đáo, tổng hợp phát triển cốt lõi của Tập đoàn, đem giá trị gia tăng đến trực tiếp người tiêu dùng tại Việt Nam. Trên cơ sở định vị đó, Công ty Corèle V. đầu tư chuyên nghiệp từ khâu nghiên cứu thị trường, tạo mẫu, xây dựng các bộ sưu tập theo mùa, xây dựng kênh phân phối rộng khắp, cho đến đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp quốc tế...

Corèle V. thể hiện tinh thần tiên phong, sáng tạo, độc đáo nổi bật trong thị trường nội y quốc tế và Việt Nam.